سد

سامانه دفاع هوشمند بیان

سامانه دفاع هوشمند سایبری بیان، با تلاش متخصصان بیان طراحی و پیاده سازی شده است و در حال حاضر، آخرین مراحل آزمایش‌های واقعی خود (زیر بار ترافیک و حملات) را می‌گذراند.

Smart Anti DDoS System